Hvad er lånekonvertering ?

Lånekonvertering er et begreb, der oftest bruges i finansverdenen. Det dækker over at indfri sit fastforrentede realkreditlån og optage et nyt af samme type.

Dette gøres fordi renten og kurserne på lån konstant ændrer sig, dvs. man kan på forskellige tidspunkter optage og indfri lån til forskellige rentesatser. Ideen hermed er altså at indfri sit lån til et renteniveau og optaget et nyt til et andet. Man kan både op- og nedkonvertere sit lån. Ideen er altså at omlægge og omstrukturere sit lån og derigennem få en økonomisk fordel.

Når lånet nedkonverteres, gøres rentebetalingen mindre ved at optage lån til en lavere rente end det oprindelige lån.  Dermed mindskes den samlede ydelse på lånet, men restgælden øges naturligvis når man gør dette.

Når man laver en opkonvertering, sker det modsatte af ovenstående. Man optager et lån til en højere rente, og når markedsrenten stiger, falder obligationskursen på lånet. Optager man altså et lån til en højere rente men en lavere optagelseskurs, kan restgælden mindskes, da lånet kan indfries til en lavere kurs end da det blev optaget.

Dog stiger ydelsen på lånet, da der betales en højere rentebetaling. Opkonvertering er dermed en mere spekulativ metode end nedkonvertering.

Hvad er fordelen med en lånekonvertering ?

Tricket med lånekonvertering anvendes altså for at spare penge. Ved først at opkonvertere lånet for derefter at nedkonvertere det når renten er faldet, kan man spare mange penge. Der er en vis risiko ved lånekonvertering, da man aldrig ved, hvordan renten vil udvikle sig. For at skabe gevinst skal renten falde igen, og der er som skrevet aldrig til at sige, hvordan renten vil udvikle sig.

Derfor er lånekonvertering kun relevant ved større lån, da det ikke vil kunne gøre nogen større forskel ved mindre lån. Mange banker tilbyder konverteringsovervågning ved lån, så lånetager kan få besked når det kan betale sig at omlægge, enten ved at opkonvertere eller nedkonvertere.

Skriv en kommentar